Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. Met onze frisse blik en actuele expertise kunt u kansen en risico’s sneller en nauwkeuriger inschatten. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie. Zodat u tijdig de juiste afslag kiest – richting commercieel en maatschappelijk succes.

PROCESMANAGEMENT

Taken en verantwoordelijkheden voor iedereen helder en transparant maken en uw producten en diensten laten aansluiten op de behoefte van uw klant. Met een quickscan geeft Sensus-consulting een betrouwbaar beeld van uw actuele situatie. Wij optimaliseren uw bedrijfsprocessen en trainen uw medewerkers om klantgericht en procesgedreven te denken.  Samen werken aan meetbare resultaten.

LEES MEER

“Zonder de kennis en ervaring van BPM-consultant Hans Bloemen was dit project nooit zo snel geslaagd.”

Triada | Woondiensten

VERBETERMANAGEMENT

Mensen en markten veranderen. Alleen als u voortdurend meebeweegt, blijft u de concurrentie voor. Door verbeteringen te borgen in de genen van de onderneming, haalt u het beste uit mens en organisatie. Sensus consultants helpen u bepalen hoe u een continu verbeterproces op gang brengt. En begeleiden u om dat te verankeren in uw organisatie. Met Verandermanagement en hulpmiddelen en methodieken zoals Business Agility, Lean en Six Sigma.

LEES MEER

KWALITEITSMANAGEMENT

Continuïteit en de kunst om constante kwaliteit te leveren. Dat is de basis voor succesvol ondernemerschap. Daarom werkt uw organisatie bewust aan kwaliteitsborging – al dan niet bevestigd met een certificering. Sensus consultants zetten samen met u een kwaliteitssysteem op dat verdergaat dan certificering. Kwaliteitsbeleving is de inzet.

LEES MEER

RISICOMANAGEMENT

Succesvol ondernemerschap gaat gepaard met organisatorische en financiële beslissingen en met de bijbehorende risico’s. Inzicht in de risico’s en adequate maatregelen zorgen ervoor dat u in control blijft en voorloopt op uw concurrentie. Sensus consultants bieden een projectmatige aanpak om uw risico’s te identificeren en een basis te leggen voor verbeteringen, bijvoorbeeld met Business Activity Monitoring.

LEES MEER

“Het is fijn dat de Sensus consultant uitgebreide ervaring heeft  in onze sector.”

Praxis | Retail

INNOVATIEMANAGEMENT

Ideeën omvormen tot nieuwe producten en diensten of tot nieuwe processen. Dat is de kern van elk innovatieproject. Sensus consultants kunnen de bijkomende onzekerheden voor u reduceren. Met strategische keuzes voor het inzetten en combineren van de juiste middelen. Op de juiste plaats en op het juiste moment.

LEES MEER

HR MANAGEMENT

HRM kan en wil een belangrijke factor zijn bij veranderprocessen, maar is daarop niet altijd ingericht. Een HRM-afdeling die meerwaarde biedt voor het bedrijf en betrokken is bij strategische beslissingen, zet altijd eerst de eigen doelstellingen om in meetbaar HRM-beleid. Sensus consultants vertalen uw ambities in P&O-processen. Als knelpunten zichtbaar en bespreekbaar zijn, wordt HR Management de motor van verandering.

LEES MEER

“Met de Sensus-methode krijgen we inzicht in onze werkwijze en kunnen we steeds verder professionaliseren in de wereld van werk.”

Randstad | Uitzendbureaus

EEN KRACHTIGE METHODIEK VRAAGT OM EEN EFFECTIEVE AANPAK

Sensus consultants helpen u een nieuwe manier van denken en werken doeltreffend toe te passen. Dit levert u veel voordelen, zowel binnen als buiten uw organisatie.

Meer weten?

Neem contact met ons op of lees verder via het menu aan de rechterzijde.