Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Publieke sector | Sensus-consulting

Bij de overheid neemt de complexiteit van de taken toe, terwijl de budgetten over de hele linie afnemen. Geen wonder dat gemeenten geneigd zijn hun werkzaamheden onder een vergrootglas te leggen en te bezien wat zij kunnen afstoten of herstructureren. Deze kortetermijnbezuinigingen leiden op de lange termijn vaak tot extra kosten.

Sensus consultants maken op een duidelijke en pragmatische manier de knelpunten inzichtelijk. Wij bieden bijvoorbeeld een effectieve benadering van de Wmo en werken intensief samen met de NVVB bij de stroomlijning van werkprocessen Burgerzaken.

 

Continu verbeteren met Lean

Lees het whitepaper

De ambitie van de gemeente Almelo is het eenduidig vastleggen en transparant maken van alle werkprocessen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het HRM procesmodel van Sensus-methode. Deze uitgewerkte HRM processen met daarin alle relevante wet- en regelgeving, bieden een vliegende start voor de gemeente. “We passen deze processen aan onze organisatie aan en maken ze ons eigen, zodat we dit snel op orde hebben.”

Gemeente Almelo

Thema’s

WMO

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de beleidsvelden Jeugdwet, langdurige zorg (AWBZ), WMO en de Participatiewet. Deze verandering veroorzaakt een organisatorisch spanningsveld dat niet alleen de gemeentelijke managementlagen raakt, maar ook die van zorginstellingen en zelfs woningcorporaties.

Voordelen

Sensus consultants bieden een gefaseerde aanpak om nieuwe en aangepaste bedrijfsprocessen om te vormen tot routine. Een effectieve werkwijze die onzekerheden zoveel mogelijk elimineert.

NVVB

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken NVVB en Sensus-consulting werken zeer nauw samen. En een groeiend aantal gemeenten zet Sensus-methode in om de Werkprocessen Burgerzaken te beschrijven en verder te verbeteren.

Voordelen

De landelijke referentiemodellen omvatten momenteel ruim 70 werkprocessen bij Burgerzaken. Aan alle referentiemodellen zijn systeem-procesbeschrijvingen toegevoegd, waarmee ze voldoen aan de ISO-normen. Een opstap naar certificering. Voor NVVB-leden stellen wij alle Werkprocessen Burgerzaken online beschikbaar.

Meer informatie op www.gemeente-processen.nl