Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Woningcorporaties | Sensus-consulting

Grote veranderingen hebben grote gevolgen, ook bij woningcorporaties. Sommige veranderingen zijn van buitenaf opgelegd, zoals de verhuurdersheffing. Andere ontstaan vanuit de markt, zoals de minimalisering van de nieuwbouw. Veel veranderingen dwingen tot het terugschroeven van de operationele kosten, terwijl de organisatie toch goed moet blijven functioneren.

Sensus consultants hebben jarenlange corporatie-ervaring, Wij hebben al velerlei veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

Woningcorporaties & Automatisering

Lees het whitepaper

“Ik merk nu dat de medewerkers inzicht hebben in de processen en het nut ervan inzien, dus we zijn op de goede weg. De aanpak van Sensus-consulting om processen te modelleren in een groepssessie is daarvoor zeer geschikt.”

Arine van Duivenvoorde

Adviseur ICT & AO, Woonstichting SSW

Thema’s

CORA

Sensus-consulting biedt woningcorporaties een standaardprocesmodel met volledig uitgewerkte processen volgens de Corporatie Referentie Architectuur (CORA). Voor planmatig onderhoud, vastgoedsturing, software en tal van andere zaken zijn in CORA standaarddefinities vastgelegd. CORA stelt u in staat om onder meer:

  • nieuwe diensten en producten soepel op te nemen in uw bedrijfsvoering
  • beter invulling te geven aan uw maatschappelijke rol in wijken
  • effectief te reageren op de toenemende eisen aan transparantie
  • uw bedrijfsprocessen en informatievoorziening daarop snel en flexibel te laten aansluiten.

CORA berust op jarenlange ervaring met procesmanagement bij woningcorporaties. Momenteel maken zo’n vijftig corporaties gebruik van de CORA-definities.

Meer informatie vindt u op www.woningcorporatie-processen.nl