Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Zorg | Sensus-consulting

In alle sectoren van de zorg voltrekken zich grote veranderingen. De vraag naar – vooral langdurige en meer complexe – zorg neemt hand over hand toe. Dat vereist nauwe samenwerking tussen alle partijen. Zorgaanbieders moeten niet alleen onderling samenwerken, maar ook met gemeenten en woningcorporaties. eHealth is in opkomst. Verder zien we de verstrekkende logistieke consequenties van de toenemende decentralisatie van het zorgaanbod.

Sensus consultants bieden een gestructureerde aanpak om inzicht te krijgen in de veranderingen die een organisatie nodig heeft. En begeleiden het herinrichten van de zorgprocessen ter voorbereiding op het veranderende zorgklimaat.

De Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten (NVLA) werkt hard aan het opzetten van een accreditatie voor longfunctieafdelingen. Sensus-methode heeft daaraan meegewerkt door de processen van het visitatie- en accreditatietraject vorm te geven.

Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten (NVLA)

Thema’s

E-Health

Opkomst van eHealth, telecare en telemedicine gaat het interne IT-landschap van zorgorganisaties drastisch veranderen. 

Voordelen

Sensus consultants begeleiden u bij het uitbesteden van IT-taken, het aanschaffen van nieuwe apparatuur, en het invoeren van duidelijke communicatielijnen voor IT-gerelateerde zaken. Ook adviseren wij u over het bij- en omscholen van medewerkers die hun kerntaken moeten uitvoeren met de nieuwe systemen – uiteraard met behoud van kwaliteit van de geleverde zorg.

Ketensamenwerking

Sensus-consulting begeleidt zorgverleners naar multidisciplinaire samenwerking. Die is nodig om te voldoen aan de komende veranderingen in de zorgsector. 

 

Voordelen

Onze consultants verschaffen inzicht in de impact van samenwerking en bewerkstelligen daarmee dat alle betrokken partijen welwillend staan tegenover kennisuitwisseling. Wij bouwen samen met u aan een duurzaam netwerk, waarbij iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en de onderlinge afhankelijkheid wordt erkend.

WMO

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de beleidsvelden Jeugdwet, langdurige zorg (AWBZ), WMO en de Participatiewet. Deze verandering veroorzaakt een organisatorisch spanningsveld dat niet alleen de gemeentelijke managementlagen raakt, maar ook die van zorginstellingen en zelfs woningcorporaties.

Voordelen

Sensus consultants bieden een gefaseerde aanpak om nieuwe en aangepaste bedrijfsprocessen om te vormen tot routine. Een effectieve werkwijze die onzekerheden zoveel mogelijk elimineert.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact