Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

HR management | Sensus-consulting

Continu verbeteren aan de hand van bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement of LEAN-management staat bij veel organisaties volop in de aandacht. De afdeling HRM kan en wil daarbij een belangrijke rol spelen. Maar voordat HRM in staat is om andere afdelingen te adviseren en ondersteunen, moet eerst de eigen basis voor continue verbetering op orde zijn. En daar ontbreekt het bij menige HRM-afdeling nog aan.

 

HRM’ers beseffen dat zij invloed kunnen uitoefenen op het bedrijfsresultaat en de performance van medewerkers. Hoewel ze hieraan ook groot belang hechten, heeft het organiseren van deze rol vaak niet de hoogste prioriteit en zijn zij hiermee niet structureel bezig. De inzet van HRM-instrumenten op het gebied van performance van personeel is bij veel organisaties goed geregeld. Maar een vertaling van organisatiestrategie naar meetbare HRM-doelen ontbreekt veelal. Er is geen heldere structuur voor kwaliteitsverbetering of eenheid om de dienstverlening van HRM te meten. Daarom blijft het bij veel organisaties de vraag of de HRM-instrumenten bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

“HRM afdelingen hebben continu te maken met veranderingen in de interne organisatie, maar ook extern verandert er veel door wettelijke regelgeving en veranderingen in de markt. Snel kunnen reageren is voor HRM afdelingen dan ook essentieel. Zicht  hebben op de processen maakt dat organisatie snel kunnen inspelen op deze veranderingen.”

Monique van Dodewaard

HR Consultant, Sensus-methode

Meer informatie?

www.hrm-processen.com

Structureel meten van de dienstverlening van de afdeling HRM maakt het eenvoudiger om aan te sluiten bij de verwachtingen van organisatie en medewerkers. Vastgelegde werkprocessen en meetbare effecten geven een beeld van nut en noodzaak van de dienstverlening. Dat maakt het mogelijk om betere keuzes te maken voor de in te zetten P&O-instrumenten. Door zichtbare verbeterpunten en verspillingen zijn veranderingen gemakkelijker door te voeren.

Onze Sensus consultants weten alles van HRM, regelgeving, processen én continu verbeteren. Wij kunnen u helpen uw HRM-processen te inventariseren, stroomlijnen, verbeteren of automatiseren. Om efficiënter werken en continu verbeteren in het DNA van de afdeling te krijgen, maken wij gebruik van instrumenten zoals Lean en Kaizen. Perfect aansluitend op uw bedrijfsdoelstellingen, wat direct een positief effect heeft op uw bedrijfsresultaat.

7

Scroll naar beneden voor thema's

Thema’s

HR procesoptimalisatie

De Sensus consultants beschikken over de kennis en ervaring om HRM-afdelingen meer zicht te geven op de werkprocessen.

Voordelen

Dat maakt het mogelijk om de afdeling efficiënter in te richten, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Met een meetbaar en transparant HRM-beleid kan de HRM-afdeling beter inspelen op verwachtingen en vraagstukken, en kunnen veranderingen sneller worden doorgevoerd.

HRM verbeteren

Als taken dubbel worden uitgevoerd of blijven liggen, gaat er veel tijd en energie verloren. Maar zolang er geen directe aanleiding is, wordt er zelden gekeken of het beter kan. Gestroomlijnde en concrete HRM-processen kunnen u veel opleveren. 

Voordelen

Wij maken knelpunten in uw HRM-processen zichtbaar en bespreekbaar in uw organisatie. We plaatsen de processen in een groter geheel, zodat uw medewerkers verder leren kijken dan hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Daardoor ontstaat draagvlak voor procesverbeteringen.

HRM automatiseren

Sensus-consulting slaat een brug tussen HRM en IT. Onze gespecialiseerde consultants openen de weg naar automatisering van terugkerende processen binnen HRM.

Hoe?

Wij inventariseren welke processen er spelen en hoe deze verlopen. Als dat duidelijk is, kunnen we automatisering of bijvoorbeeld employee selfservice efficiënt inzetten.

De afgelopen jaren heeft Sensus-consulting veel ervaring opgedaan met het in kaart brengen en automatiseren van processen. Wij zetten onze expertise graag in binnen uw organisatie.

HRM-procesmodel

Ons HRM-procesmodel is een volledig uitgewerkt referentiemodel van circa 50 HRM-processen. Wij beschrijven daarin alle mogelijke stappen, aangevuld met praktische documenten, zoals modelbrieven, voorbeeldcontracten en checklists. Voor meer informatie kijkt u op:

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op