Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Innovatiemanagement | Sensus-consulting

Om concurrerend te blijven zal uw organisatie voortdurend moeten innoveren. Vaak is het lastig om te beoordelen welke innovaties u op de korte termijn moet doorvoeren, omdat u ook de groei en ontwikkelingsstrategie op de lange termijn niet uit het oog mag verliezen. Innovatiemanagement gaat over het tijdig inspelen op zowel interne als externe kansen en het effectief inzetten van de beschikbare middelen.

U vormt ideeën om tot nieuwe producten, diensten of processen. Daarbij reduceert u onzekerheden door te bepalen welke middelen (medewerkers, kapitaal, technologie) u op welke plaats en op welk moment het best kunt benutten, hoe u deze middelen kunt combineren om er meer uit te halen of welke middelen u aanwendt om de beoogde innovatie te bewerkstelligen.

Sensus consultants helpen u om onzekere factoren in uw innovatieproces te elimineren en de kans op succes te verhogen.

“De consultant van Sensus-methode heeft kennis van zaken en is een goede onafhankelijke gespreksleider die geen inhoudelijke mening over het verloop van het proces heeft. Dat werkt erg goed en levert kwalitatief goede processen op.”

Merel Vollenberg

Hoofd Personele Ontwikkeling en Organisatie, Praxis

7

Scroll naar beneden voor thema's

Thema’s

Procesinnovatie

De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten wordt vaak cyclisch benaderd. Het proces van nieuw (of vernieuwd) idee naar nieuw product verloopt doorgaans in fasen. 1. scannen naar mogelijkheden 2. strategie bepalen 3. inventariseren van de middelen 4. uitvoering en nazorg 5. evaluatie en herontwerp van het totale proces.

Voordelen

Sensus-consulting vertaalt fasen binnen uw proces naar routines. Dat vraagt om heldere overlegstructuren, een gedegen organisatorische infrastructuur en continue inzet om de routines bij te schaven. Samen met u inventariseren en analyseren wij bestaande routines en leggen wij een solide fundament voor innovatie.

Analyse

Door geslaagde stappen en fasen binnen het innovatieproces te vertalen in routines, kunt u onzekerheden elimineren en de kans op succes verhogen. Dat vraagt om diepgaand inzicht in het totale proces en in de eventuele alternatieven. Dit inzicht krijgt u door heldere overlegstructuren en een gedegen organisatorische infrastructuur op menselijk en technologisch vlak. Ook zult u routines continu moeten bijschaven en waar nodig durven afwijken van de standaardwerkwijze.

Voordelen

Sensus consultants zijn ervaren in het begeleiden van projecten die leiden naar grotere efficiency en minder onzekerheden als u alternatieve of onbenutte middelen aanboort. Wij brengen samen met u de bestaande routines in kaart en vormen door analyse een krachtige basis voor innovatie.

Product- / dienstinnovatie

Als succesvolle organisatie levert u een pakket producten of diensten dat andere organisaties niet kunnen leveren, of dat een alternatief biedt voor wat klanten al gebruiken. Maar zoals ieders wensen en behoeften met de tijd veranderen, zo veranderen ook de omgeving en klantvraag. Bovendien kunnen intern onbenutte of onbekende middelen na verloop van tijd leiden tot producten of diensten die beter aansluiten op de klantvraag.

Hoe?

Sensus consultants ondersteunen u bij de innovatie van producten en diensten. Wij zijn creatief en vindingrijk. Vertrouwd met diverse branches en met specifieke innovatiemanagementbenaderingen. Wij analyseren welke competenties en welke producteigenschappen zijn vereist om beter te voldoen aan de marktvraag, zowel op korte als lange termijn.

Creativiteit

Het type en het ontwerp van uw innovatietraject zijn afhankelijk van uw product, de aard en omvang van uw organisatie en het klimaat waarin u opereert. Sensus consultants hebben veel kennis en ervaring op het gebied van product- en dienstinnovaties in diverse branches. Met onze specifieke kennis van innovatiemanagementmethodieken reiken wij u graag de helpende hand.

Hoe?

Onze consultants kunnen u ondersteunen in product- en dienstinnovatietrajecten door u inzicht te geven in nieuwe mogelijkheden buiten uw organisatie. Wij zijn creatief in de inzet van middelen en geloven in een open en holistische aanpak om uw concrete plannen te formaliseren voor de meest effectieve aanpassingen van uw producten- of dienstenpakket.

Wilt u meer weten?

Neem contact op