Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Kwaliteitsmanagement | Sensus-consulting

U wilt binnen uw organisatie een stap maken naar een tevredener klant. Of intern de kosten en resources beter beheersen. U hebt voor dit project de keuze uit diverse managementaanpakken, waarvan Kwaliteitsmanagement of Total Quality Management een goede optie is. Kwaliteitsmanagement is de tak van het management die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie.

Bewezen methodieken

Een kwaliteitssysteem is een systematiek voor het sturen en beheersen van de structuur, processen en middelen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit. Er zijn beproefde methodes om de kwaliteit te verhogen en de organisatie tot volwassenheid te brengen:

  • ISO 9001: Met een ISO 9001-certificering laat u zien dat uw organisatie voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement
  • INK: Het INK is een managementmodel waarmee organisaties een zelfevaluatie kunnen uitvoeren. De volwassenheid van de organisatie wordt bepaald en gewenste verbeteringen worden in kaart gebracht
  • Audits / auditing

Sensus consultants hebben een breed inzicht in de verschillende kwaliteitsmanagementsystemen. Op basis van de gekozen methode of combinatie van methodes zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van uw organisatie zo hoog mogelijk wordt. Dit staat bijvoorbeeld bij ISO 9001 los van de certificering zelf – die is dan alleen nog maar een formalisering van de geleverde inspanning.

Zorgstroom is een van de eerste zorginstellingen in Nederland en Europa met het kwaliteitscertificaat NEN – EN 15224:2012 (ISO Zorg en Welzijn). “Wij proberen onze organisatie zo goed mogelijk in te richten. Alle processen, van administratie tot risicomanagement, zijn bij ons beschreven in de Sensus-software. Bij de processen hebben we ook de risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht. Processen zijn de basis voor het leveren van kwaliteit!”

Hans van der Werf

Manager Administratieve organisatie, Interne beheersing en Kwaliteit, Stichting Zorgstroom

7

Scroll naar beneden voor thema's

Thema’s

Kwaliteitsborging

Wanneer u niet wilt kiezen voor een bepaalde methode en toch streeft naar verhoging van de kwaliteit, dan hebben Sensus consultants genoeg ervaring om dit samen met u op geheel eigen wijze vorm te geven.

Hoe?

Om van kwaliteitsmanagement een continu proces te maken, betrekken wij uw medewerkers nauw bij het project. Transparantie is een voorwaarde om draagvlak te krijgen en te behouden. Sensus consultants zorgen ervoor dat alles wat is bereikt, wordt geborgd in de organisatie. Dat betekent onder andere dat de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteitsmanagement volledig helder zijn en dat het kwaliteitssysteem bij de gehele organisatie bekend is en wordt gebruikt.

Interne audits

Met interne audits bieden Sensus-consultants een krachtig instrument om verbeteringen te initiëren en de kwaliteit van processen te waarborgen. De audit informeert uw medewerkers en (proces)managers over de uitvoering t.o.v. de inrichting van het proces. De auditrapportage zet aan tot het verder uitbouwen en verbreden van wat goed werkt en het aanpakken van ingesleten fouten.

Hoe?

De weg naar een optimaal functionerende organisatie, waar risico’s in beeld zijn en beheerst worden, kunt u afleggen door middel van het implementeren van interne (proces-) auditing. Wij begeleiden en coördineren deze implementatie en kunnen u helpen met het voorbereiden en uitvoeren van de interne audits.

 

ISO certificering

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. ISO certificering is geen doel op zich, maar wel een weg die kan worden bewandeld om als organisatie succesvol te zijn. Sensus-consultants hebben brede ervaring met alle aspecten die belangrijk zijn op het gebied van kwaliteitsmanagement. Zij kunnen u begeleiden bij het voorbereiden van uw organisatie voor een ISO certificering en u adviseren bij het opzetten van continu verbeteren (LEAN, KAIZEN).

Hoe?

Gebaseerd op de belangrijkste Kritische Succes Factoren doorlopen wij een aantal fases, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Bewustwording creëren bij de gehele organisatie
  • Kwaliteitsbeleid vaststellen
  • Organisatie voorbereiden
  • Uitwerken en invoeren kwaliteitsmanagementsysteem

Business Activity Monitoring (BAM)

Sensus-consulting ondersteunt organisaties bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van de bedrijfsvoering. Met Business Activity Monitoring vergelijken wij de werkelijke prestaties met prestatie-indicatoren.

Hoe?

Wij adviseren u bij het stroomlijnen, (her)inrichten en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, data en informatiesystemen. En wij maken de risico’s inzichtelijk om gericht problemen op te lossen. Daarbij kunt u gebruikmaken van bestaande processen, kennis en systemen, zodat ook de kosten beheersbaar zijn.

Heeft u vragen?

Neem contact op