Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Procesmanagement | Sensus-consulting

Er zijn tal van redenen om uw bedrijfsprocessen te willen beschrijven, beheren en verbeteren. Bijvoorbeeld certificering, het verhogen van de efficiëntie, het vergroten van de klantgerichtheid, of het bevorderen van het procesgedreven denken in uw organisatie.

 

Processen optimaliseren

Sensus consultants zien uw bedrijfsprocessen in het licht van hun kennis van verschillende sectoren en van de ontwikkelingen binnen uw markt. Wij optimaliseren uw processen en verankeren procesmanagement in het hart van uw organisatie. Daarmee creëren wij een voedingsbodem voor continue verbetering.

Business Process Management (BPM) is een instrument om bedrijfsprocessen in lijn te brengen met de wensen en behoeften van cliënten. Grondig bedrijfsprocesmanagement geeft u inzicht in uw organisatie en controle over uw mensen, producten en diensten. Met meetbare resultaten als gevolg.

Na succesvolle BPM-projecten met regelmatig ondersteuning van consultants van Sensus-methode heeft de organisatie grote vooruitgang geboekt. “Goed beschreven processen zijn de basis voor organisatieverbetering. Hierdoor is duidelijk hoe een proces nu loopt en hoe je het graag zou willen. We merken nu dat procesmanagement veel verdergaat dan het borgen van kennis. Dat is heel mooi!”

Kim Moehamad

Kwaliteitsmanager, Kooyman

In 8 stappen processen beschrijven

Schrijf u gratis in!

Klantgerichter opereren

Wij bieden u een bijzonder totaalconcept om BPM te integreren in uw organisatie. Daarbij maken we gebruik van diverse methoden en technieken om uw processen efficiënter, sneller en beter in te richten. U ziet niet alleen wát er moet veranderen, u leert vooral hóe u dat kunt doen. Wij betrekken uw medewerkers intensief bij alle fasen van het verbetertraject. Zo kan procesmanagement het fundament worden van continue verbeteringen binnen uw organisatie.

7

Scroll naar beneden voor thema's

Thema’s

BPM

Business Process Management wordt steeds vaker gezien als dé bepalende factor om efficiënter en klantgerichter te werken. 

Voordelen

BPM geeft helder inzicht in taken en verantwoordelijkheden. En maakt het eenvoudig om kennis uit te wisselen en te borgen. Sensus-consulting helpt u met het inzichtelijk maken en optimaliseren van middelen die ertoe leiden dat het geheel van processen toegevoegde waarde levert voor uw klant.

Onderzoek Beleving Procesmanagement

Download gratis

BPM-trainingen

Onze consultants delen hun expertise graag binnen uw organisatie. Procesmanagement is ons vak, het toepassen van dit vakgebied op uw vraag onze specialiteit.

Voordelen

Sensus consultants zijn specialisten die hun kennis van verschillende branches en actualiteiten in de markt weten te vertalen naar uw processen. Wij zorgen dat u na een training zelf met genoeg bagage aan de slag kunt met procesmanagement of het specifieke thema binnen uw organisatie.

Quickscan

Processen moeten continu worden gemonitord. Uit processcans verkrijgen wij kennis om uw bedrijfsprocessen op te schonen en te herstructureren, waardoor we doorlooptijden, kosten en de inzet van waardevolle kennis en arbeidskracht kunnen reduc
eren. Verder maken we inzichtelijk welke onderwerpen prioriteit hebben en hoe meningen van betrokkenen verschillen.

Voordelen

We zetten kwalitatieve waarden om in gegevens die u tegen elkaar kunt afzetten. Zo kunt u snel goede besluiten nemen waarop uw organisatie en management zich moeten richten. Overleg helpt om miscommunicatie tussen managers te voorkomen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wanneer schakelt u Sensus-consulting in?

 

  • Ondersteuning bij het beschrijven van processen
  • Het opzetten van een procesarchitectuur
  • Het herinrichten en optimaliseren van processen
  • Het creëren van draagvlak en betrokkenheid voor procesgericht denken en werken onder management en medewerkers
  • Trainingen over zowel procesmodelleren als BPM
  • Het creëren van beleving van procesmanagement door middel van businessgames
  • Ondersteuning bij het inrichten van zaakgericht werken
  • Efficiënter werken met kostenbesparing tot gevolg
  • Het doorvoeren van verbeteringen met behulp van methodieken als Lean, Six Sigma en INK
t