Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Risicomanagement | Sensus-consulting

In het kader van risicomanagement gaat u tactisch om met kansen en mogelijkheden. Dit betekent dat u de veranderende wensen en behoeften van uw klanten goed identificeert en beantwoordt. Uw organisatorische en financiële beslissingen moeten leiden tot winst in de toekomst.

Onvermijdelijk stelt u uw bedrijf dan bloot aan nieuwe, soms onvoorziene risico’s. Het beheersen van die risico’s is een taak voor uw managers. Zij moeten op de hoogte zijn van eventuele gevaren en onbenutte mogelijkheden. Procesmatig werken maakt het mogelijk om risico’s te meten, of het nu gaat om critical path analyses of om het genereren van heatmaps.

Sensus consultants maken de kansen en gevaren van veranderende markten inzichtelijk. Wij bieden een projectmatige aanpak om uw risico’s te identificeren en een basis te leggen voor verbeteringen, bijvoorbeeld met Business Activity Monitoring.

Daarnaast begeleiden wij u in de monitoring na de stapsgewijze implementatie van nieuwe werkwijzen. Centraal in onze diverse benaderingswijzen staan de instructie en ondersteuning van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor risicobeheersing.

BPM-consultant Hans Bloemen stond aan de start van het procesmanagementproject bij Omrin en bood ondersteuning bij het neerzetten van het plan van aanpak en proceshuis. “Hans heeft ons goed geholpen bij het inzicht krijgen in onze complexe organisatie.”

Corina Boonstra

Teamleider Bedrijfsbureau Inzameling & Reiniging, Omrin

7

Scroll naar beneden voor thema's

Thema’s

Business Activity Monitoring

Sensus-consulting ondersteunt organisaties bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van de bedrijfsvoering.

Hoe?

Met Business Activity Monitoring vergelijken wij de werkelijke prestaties met prestatie-indicatoren. Wij adviseren u bij het stroomlijnen, (her)inrichten en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, data en informatiesystemen. En wij maken de risico’s inzichtelijk om gericht problemen op te lossen. Daarbij kunt u gebruikmaken van bestaande processen, kennis en systemen, zodat ook de kosten beheersbaar zijn.

Audits en certificering

Met procesauditing bieden Sensus consultants een krachtig instrument om verbeteringen te initiëren en processen ‘levend’ te houden. De audit informeert uw medewerkers en (proces)managers over de werking van het proces. De auditrapportage zet aan tot het verder uitbouwen en verbreden van wat goed werkt en het aanpakken van ingesleten fouten.

Hoe?

De weg naar een optimaal functionerende, zo mogelijk ISO 9001-gecertificeerde organisatie kunnen wij doorlopen met verbetertechnieken zoals Lean en Six Sigma.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op