Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Verbetermanagement | Sensus-consulting

Als uw bedrijf continu meebeweegt, vernieuwt en u alle verbeteringen borgt, blijft u de concurrentie voor. Alleen dan haalt u het beste uit uw mensen en middelen. Sensus-consulting kan u helpen verbetermanagement toe te passen.

Onze aanpak begint met het inventariseren en beschrijven van de werkwijzen binnen uw organisatie. We helpen u bepalen wat er moet veranderen en hoe u uw medewerkers daarin kunt begeleiden. Achterliggend doel is het verwezenlijken en borgen van grote en kleine verbeteringen. Zodat dit continue verbeteringsproces wordt ingebed in uw organisatie en u steeds harmonisch kunt meegroeien met ontwikkelingen in de markt.

Voor succesvolle implementatie van de verbeteringen in uw organisatie maken wij gebruik van praktische hulpmiddelen en methodieken zoals Business Agility, Lean en Six Sigma. Daarbij is het belangrijk dat uw verbeterteam de gevonden oplossingen steeds toetst op draagvlak in de organisatie. Om te overzien of het team de medewerking van collega’s krijgt, moet helder zijn wat er allemaal komt kijken bij de uitvoering van de voorgestelde verbeteringen. In die zin is verbetermanagement nauw verbonden met Verandermanagement.

7

Scroll naar beneden voor thema's

“In juni 2014 hebben we na ISO 9001 ook het ISO 14001 certificaat behaald, gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied”, vertelt Daan van Eeuwijk, KAM Manager. “De overzichtelijkheid van Sensus-software maakt issues in processen vaak al zichtbaar. Vervolgens kunnen we hierop verbeteren en onze processen Lean inrichten, met zo min mogelijk fouten en verspillingen.”

Daan van Eeuwijk

KAM Manager, Tieltjes Precision Parts

Mailingcyclus Continu verbeteren

Schrijf u gratis in!

Thema’s

Verandermanagement

Veranderingen doorvoeren binnen een organisatie is niet gemakkelijk. Het vergt nieuwe kennis en vaardigheden, die niet altijd worden ondersteund door de betrokken medewerkers. Daarnaast kan gebrek aan sturing of onvoldoende welwillendheid een soepel verloop in de weg staan. Ook als veranderpunten niet adequaat en actief worden opgevolgd, verliezen mensen al gauw het vertrouwen in de voorgestelde verandering.

Hoe?

Een geslaagd verandertraject vraagt om duidelijke communicatie, een gestructureerd actieplan, daadkrachtige sturing en een gemotiveerd team dat de kar trekt. Samen met uw verbeterteam kunnen Sensus consultants het vraagstuk stap voor stap afbakenen en de achtergronden inventariseren. Wij werken een verbeterplan uit voor een veelbelovende oplossing en gaan graag aan de slag om uw organisatie succesrijk te veranderen.

Six Sigma

Bij kwaliteitsmanagement is Six Sigma een beproefde methode om de verscheidenheid in productie- en bedrijfsprocessen te beperken. En uw producten of diensten maximaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de klant.

Hoe?

Verbeterprojecten waarin wij gebruikmaken van Six Sigma leveren financieel meetbare resultaten op, waarvan we de omvang vooraf kunnen inschatten. Six Sigma is in de VS ontwikkeld door Motorola. Vervolgens ging onder meer General Electric er met succes mee aan de slag.

Lean

Lean is een filosofie en vooral manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde in elk proces en het elimineren van verspilling.

Hoe?

Als de klant centraal staat, realiseert u maximale toegevoegde waarde tegen minimale inspanning. Dat leidt tot verbeterde kwaliteit, dalende kosten en stijgende winst. Met als extra resultaat een hogere klanttevredenheid en grotere betrokkenheid van uw medewerkers. Sensus-consulting past Lean vooral toe bij verandermanagement.

Business agility

Business Agility is het vermogen om uw bedrijf snel en kostenefficiënt aan te passen aan veranderingen.

Hoe?

Sensus consultants helpen u Business Agility te realiseren door uw producten of diensten te laten beantwoorden aan de eisen van de klant. Met oog voor ontwikkelingen in uw zakelijke omgeving en met gebruikmaking van uw human resources.

Heeft u vragen?

Neem contact op