Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Gemma Procesarchitectuur

Processen vormen de spil van de gemeente en de gemeentelijke dienstverlening in het bijzonder. Niet voor niets wordt het overschakelen van activiteitoriëntatie naar procesoriëntatie in het op het INK-model gebaseerde “plateaudenken” beschouwd als één van de belangrijkste stappen naar een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Belangrijke onderdelen van Gemma zijn een proces- en een informatiearchitectuur. Belangrijke actuele ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau zijn aanleiding voor het vernieuwen van deze architecturen.

De Gemma-procesarchitectuur is onderdeel van de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Naast deze procesarchitectuur bestaat er tevens een Gemma informatiearchitectuur.

De Gemma-procesarchitectuur:

  1. geeft gemeenten kaders en richting bij het digitaliseren, ontwerpen en inrichten van de eigen dienstverleningsprocessen;
  2. is een hulpmiddel voor het maken van afspraken over ketensamenwerking met andere overheidsorganisaties (bijvoorbeeld NUP-programma’s) over inrichtingsprincipes voor processen, serviceniveaus, standaarden en bijbehorende onderwerpen;
  3. vormt het kader voor de e-processen zoals worden uitgewerkt en beschikbaar gesteld door KING.

De Gemma-procesarchitectuur heeft als voornaamste doelgroep diegenen die binnen gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de (digitale) dienstverlening en het inrichten van de bijbehorende processen, bijvoorbeeld gemeentelijke processpecialisten, programmamanagers dienstverlening, hoofden informatievoorziening, procesontwerpers, informatieanalisten, organisatieadviseurs, etc.

Om gemeenten te ondersteunen bij het op orde krijgen van processen, volgens de Gemma procesarchitectuur, heeft Sensus-methode de Gemma procesarchitectuur uitgewerkt in Sensus-software. Evenals Gemma, maakt Sensus-methode onderscheidt in aard en niveau van processen.

Bekijk de Gemma procesarchitectuur in Sensus-software!

Meer weten?

Gratis trial Sensus BPM Modeler

Download gratis trial!

Start met het modelleren en definiëren van processen. Met Sensus BPM Modeler kunt u processen structureren, beheren en delen. Maak een maand gratis gebruik van alle voordelen van Sensus-software voor uw PC of Mac!

Download nu

Sensus-methode procesmanagement aanpak

Brochure

Onze visuele BPM methodiek en praktische werkvormen helpen u uw processen vast te leggen en te verbeteren. Leer meer over de Sensus-methode en onze procesmanagement aanpak en download onze brochure!

Download nu

Onderwijs processen van Sensus-methode

Onderwijs processen

Ook voor onderwijsinstellingen biedt Sensus-methode inzicht in processen. Onderwijsinstellingen die nog geen gebruik maken van Sensus-software kunnen de processen kosteloos online inzien.

Bekijk de processen!