Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Six Sigma

Om succesvol te zijn op de lange termijn zal een organisatie voortdurend moeten verbeteren. Six Sigma is een bewezen methodiek om bedrijfsprocessen te verbeteren waarbij de kwaliteit van het geleverde product of dienst centraal staat. Er wordt gestreeft een vrijwel foutloos proces (3,4 fouten op de miljoen keer dat de fout kan optreden). Six Sigma bestaat uit een verzameling van methodes en technieken, inclusief statistische methodes.

Six Sigma maakt gebruik van de DMAIC cyclus, die zorg draagt voor een gefaseerde en gecontroleerde projectaanpak. DMAIC is een 5 stappenmodel dat continu opnieuw wordt doorlopen:

  • Define (definieer het probleem)
  • Measure (meet de benodigde gegevens)
  • Analyze (analyseer het probleem)
  • Improve (implementeer verbeteringen)
  • Control (controleer, beheers en borg het verbeterde proces)

Iedere stap heeft zijn eigen werkwijzen, methoden, tools en opbrengsten. Vanwege de sterke oriëntatie op processen binnen Six sigma is de methodiek van de Sensus-methode in combinatie met de Sensus-software perfect geschikt voor een Six Sigma-traject. Sensus-methode hanteert voor Six Sigma de volgende definitie: Een veelomvattend en flexibel verbetermethodiek waarmee een organisatie maximaal en duurzaam succes behaalt.

Dit wordt gerealiseerd door het continu:

  1. scherp in de gaten houden van de klantbehoeften
  2. strikt gebruik van feiten, gegevens en statistische analyses
  3. uitgebreide aandacht voor het managen, verbeteren en innoveren van bedrijfsprocessen.

Succes heeft hierbij een brede betekenis. De successen kunnen bijvoorbeeld behaald worden op de volgende punten: kostenverlaging, productiviteitsverhoging, marktaandeelvergroting, klantenbehoud, afkeurverlaging, cultuurverandering etc.

De Sensus-methode zet bij Six-sigma projecten eigen BPM-consultants in, die Black Belt gecertificeerd zijn. Zij brengen verbeteringen op projectmatige wijze tot stand. Ze maken daarbij gebruik van procesbeschrijvingstechnieken om heldere communicatie over het verbeterproces mogelijk te maken. Het proces van verbetering ondersteunen we met praktische gereedschappen voor het digitaliseren, communiceren en publiceren van informatie, zodat er een continu proces van verbetering tot stand komt waar iedereen in de organisatie bij betrokken is.

“Als Lean Black Belt gecertificeerd consultant kan ik u organisatie ondersteunen bij het implementeren en uitvoeren van een verbetertraject, bijvoorbeeld op basis van Six Sigma. Hiervoor maak ik gebruik van de DMAIC cyclus, waarmee we een gefaseerde en gecontroleerde projectaanpak in handen hebben om uw organisatie door te lichten.”

Monique van Dodewaard

BPM Consulant, Sensus-methode

Meer weten over continu verbeteren?

Schrijf u in voor de gratis mailingcyclus!
Verbeteren met Sensus-methode