Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Sqeme

De SqEME®-methode is een manier van kijken naar processen in organisaties, bestaande uit een set consistente en samenhangende modelleertechnieken. De SqEME® -methode gaat uit van vier vensters, waarbij in elk venster modellen onderscheiden kunnen worden voor het beschrijven van de processen:

  • Blauwdruk
  • Bureaublad
  • Berichtenverkeer
  • Bestek

De Sensus-methode en SqEME®-methode hebben een grote overlap in de benadering van procesgericht werken. Beide methoden benadrukken het ontwerpen van een bedrijfsmodel, het vastleggen van processen en processtappen met hun onderlinge verbanden, het beschrijven van processen op activiteitenniveau, het vastleggen van prestatieindicatoren en meer.

Een belangrijk verschil is dat de SqEME® -methode niet ondersteund wordt door een specifieke software applicatie. Hiervoor biedt de Sensus-software de juiste ondersteuning. Waarom Sensus-software? Dit is een eenvoudige en pragmatische oplossing om bijvoorbeeld beleid, prestatie indicatoren en risico’s binnen processen vast te leggen. De Sensus-software is zeer flexibel in het aantal mogelijke velden om dergelijke procesinformatie te borgen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om het beste van beide methodieken te hanteren bij het in kaart brengen of verbeteren van uw organisatie.

De Sensus-methode en SqEME®-methode hebben een grote overlap in de benadering van procesgericht werken.

  • ontwerpen van een bedrijfsmodel;
  • vastleggen van processen en processtappen met hun onderlinge verbanden;
  • beschrijven van processen op activiteitenniveau;
  • het vastleggen van prestatie indicatoren

SQEME methode

Mailingcyclus Procesbeschrijven

Verbeteren met Sensus-methode

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.