Over Sensus-consulting

U volgt de weg naar succes in veranderende markten. Sensus-consulting is daarbij uw professionele steun en sparringpartner. Wij introduceren bewezen methodieken en creëren betrokkenheid en draagvlak. U vergroot de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie.

Selecteer een pagina

Whitepaper Continu verbeteren met Lean

Continu verbeteren met Lean whitepaper

Whitepaper Continu verbeteren met Lean

Lean is een belangrijk thema en belangrijke verbetermethodiek geworden. Met de focus op het ‘afslanken’ van de organisatie wordt getracht processen zo in te richten dat iedere stap waarde toevoegt voor de klant en verspillingen worden vermeden. Maar hoe zorgt u ervoor dat het optimaal inrichten van processen uitmondt in continue verbetering van uw organisatie? En welke instrumenten kunt u in uw organisatie toepassen om concrete organisatieverbeteringen te behalen?

In dit whitepaper leggen we u de basisbeginstelen van Lean uit, vertellen we u meer over de methodes en instrumenten voor continu verbeteren die er zijn om een organisatie Lean te maken. Ook geven we u praktische handvatten om de Lean-methode toe te passen in een verbetertraject binnen uw organisatie.

Download het Whitepaper


Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.